ฟิโลเดนดรอน ทอทัม

฿130

กระถาง 3 นิ้ว

วิธีการดูแล

น้ำ : ปานกลาง

แสงแดด : ปานกลาง

ความชื้น : ปริมาณมาก

ปุ๋ย : 3 เดือน/ครั้ง

มีสินค้าอยู่ 200