เงินไหลมาชมพู

฿330

กระถาง 10 นิ้ว
วิธีการดูแล

น้ำ : ปานกลาง
แสงแดด : ปานกลาง
ความชื้น : ปริมาณมาก
ปุ๋ย : 3 เดือน/ครั้ง

มีสินค้าอยู่ 10