CARE TIPS

การห่อและบรรจุกล่อง

การ ห่อช่อดอกของบริษัทฯ เราจะทำอย่างพิถีพิถันทุกขั้นตอนช่อดอกจึงได้รับการกระทบกระเทือนน้อยที่สุด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าดอกกล้วยไม้ที่ได้รับจะบานได้นาน มากเป็นพิเศษ รวมทั้งนักวิจัยของบริษัทฯ ได้ทำการวิจัยในส่วนของอาหารถนอมช่อดอกเพิ่มเติมอยู่เสมอ จึงทำให้ดอกกล้วยไม้ที่เราส่งสดใหม่และมีสีสันสดใสได้ยาวนาน การบรรจุกล่อง ในการบรรจุกล่องแต่ละครั้ง พนักงานฝ่ายผลิตจะคำนวนจำนวนช่อดอก หรือจำนวนต้น ที่สามารถบรรจุลงกล่องได้ให้มีความเหมาะสม และจะแจ้งลูกค้าทุกครั้งก่อนการบรรจุเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อกล้วยไม้น้อยที่สุด ซึ่งการบรรจุกล้วยไม้ใส่กล่องมากเกินไป จะทำให้กล้วยไม้เสียหายมาก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงต่อลูกค้าที่ต้องนำช่อดอกและต้นกล้วยไม้ไปใช้ในงานที่สำคัญ

กล่องบรรจุภัณฑ์ดอก/ต้นช่อ/ต้น/ กล่องความยาวน้ำหนักรวมปริมาณน้ำหนัก


ขนาด : ยาว 91 ซม. กว้าง 35 ซม. สูง 11 ซม.
6 – 8 ดอก
9 – 10 ดอก
11 – 12 ดอก
1070 – 80 ซม.2 กก.
2.2 กก.
2.5 กก.
5.8 กก.


ขนาด : ยาว 53 ซม. กว้าง 33 ซม. สูง 110 ซม.
ต้นพร้อมดอก 6 ต้น100 – 115 ซม.8 กก.32.1 กก.


ขนาด : ยาว 130 ซม. กว้าง 48 ซม. สูง 21 ซม.
ต้นพร้อมดอก20 ต้น100 – 115 ซม.20 กก.21.8 กก.
ตัดช่อ 9 – 11 ดอก40 ต้น70 – 80 ซม.8 กก.21.8 กก.
ต้นกล้า 3.5 นิ้ว40 ต้น70 – 80 ซม.51 กก.21.8 กก.