Shop

ฟิโลเดนดรอน ไตรพาร์ติตัม

฿130

กระถาง 3 นิ้ว

วิธีการดูแล
น้ำ : ปานกลาง
แสงแดด : ปานกลาง
ความชื้น : ปริมาณมาก
ปุ๋ย : 3 เดือน / ครั้ง

มีสินค้าอยู่ 75