พลุฉลุยักษ์

฿2,500

กระถาง 10 นิ้ว
วิธีการดูแล
น้ำ : ปานกลาง
แสงแดด : ปานกลาง
ความชื้น : ปริมาณมาก
ปุ๋ย : 3 เดือน/ครั้ง