อิพิด่าง Epipremnum pinnatum

฿280

กระถาง 6 นิ้ว

วิธีการดูแล
น้ำ : ปานกลาง
แสงแดด : ปานกลาง
ความชื้น : ปริมาณมาก
ปุ๋ย : 3 เดือน/ครั้ง