ฟิโลเดนดรอน ลายเมฆ

฿100

กระถาง 3 นิ้ว

วิธีการดูแล

น้ำ        ปานกลาง

แสงแดด    ปานกลาง

ความชื้น    ปริมาณกลาง

ปุ๋ย           3 เดือน/ครั้ง

มีสินค้าอยู่ 10