พลูลงยาป่า

฿150

พลูลงยาป่า

กระถาง 4 นิ้ว

วิธีการดูแล

น้ำ        ปานกลาง

แสงแดด    ปานกลาง

ความชื้น    ปริมาณมาก

ปุ๋ย      3 เดือน/ครั้ง