เปปเปอร์แตงโมแดง

฿85

กระถาง 2.5 นิ้ว

วิธีการดูแล

น้ำ   ปานกลาง

แสงแดด    ปานกลาง

ความชื้น    ปริมาณมาก

ปุ๋ย     3 เดือน/ครั้ง