หน้าวัวใบรีเกล

฿380

กระถาง 3.5 นิ้ว

วิธีการดูแล
น้ำ : ปานกลาง
แสงแดด : ปานกลาง
ความชื้น : ปริมาณมาก
ปุ๋ย : 3 เดือน/ครั้ง