Events
งานวันเกษตรแห่งชาติ 2559

27 กุมภาพันธ์ 6 มีนาคม 2559
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

PHALAENOPSIS as Friendship
ล้วยไม้ฟาแลนนอปซิส ถือเป็นกล้วยไม้ที่ผู้รับจะประทับใจและผู้ให้จะมีความรู้สึกภูมิใจที่ได้ให้แสดงถึงมิตรภาพที่มีให้ต่อกันจึงนำเสนอในรูปแบบสวนแห่งมิตรภาพ ใช้ต้นฟาแลนนอปซิสทั้งต้นกล้าและต้นพร้อมดอก รวมถึงช่อดอกของฟาแลนนอปซิส และไม้ประดับ เช่น ต้นเฟิร์นใบมะขามเฟิร์นต่าง ฯลฯ สร้างความประทับใจ ในความเป็นไทยด้วยกินรีสัตว์ในวรรณคดีของไทยบนพื้นปุยเมฆที่ซ่อนไฟแอลอีดีด้านล่าง สร้างมิติแสงดั่งอยู่บนวิมานและโปรเจ็คเตอร์ฉายบนฉากรูปทรงหัวใจ นำเสนอการบานของ ดอกฟาแลนนอปซิส สื่อให้เห็นถึงความเจริญของดอกที่ใช้ระยะเวลาที่ยาวนานก่อนที่จะเบ่งบานสวยงามพร้อมเป็นตัวแทนสื่อถึงมิตรภาพให้กับมวลมนุษย์ทุกคน