Events

งานวันเกษตรแห่งชาติ 2559 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

งานวันเกษตรแห่งชาติ 2559
27 กุมภาพันธ์ 6 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

“คนไทยหัวใจเกษตร Happy Agriculture”

 

อย่าพลาด! การจัดแสดงนิทรรศการที่น่าสนใจและบรรยากาศในท้องถิ่นที่น่าตื่นตาตื่นใจ ทุกวัน พบกับกิจกรรมมากมาย ตลอดทั้งวัน อาทิเช่นนั่งรถทัวร์ จักรยานนั่งเกวียน รถม้า ช้าง) พบกับการออกร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์อินทรีย์ เส้นทางท่องเที่ยว Agro Tourism MJU Organic Land การประกวดโครงงานเกษตรทั่วประเทศ

 

ติดต่อสอบถามโทร. 081 – 633 – 7520
Line@ : phalaenopsis